• Globalne us?ugi kurierskie i logistyczne

  Rozpocznij wysy?k?

  Zbli?enie na biurko z lampkami ?wi?tecznymi i d?oni? na laptopie, trzymaj?c? paczk?.

  Masz paczki do wys?ania? Dostarczymy je na czas. 

  Wy?lij teraz

  Przygotuj si? do ?wi?t

  U?miechni?ty m??czyzna przy stole, pisz?cy na komputerze

  Monitoruj przesylki przychodz?ce i wychodz?ce, przekazuj instrukcje dot. dor?czenia i otrzymuj powiadomienia z UPS? My Choice.

  Zaloguj si?Zarejestruj si?

  Harmonogram wysy?ki w okresie ?wi?tecznym

  Sprawd?, kiedy musisz nada? paczki, by dotar?y na czas.

  Poka? harmonogram

  Nasi Klienci

  Jest wiele sposobów, w jaki firmy definiuj? i osi?gaj? sukces.

  Gama produktów Coco Veda.

  Firma koncentruje si? na wzmacnianiu poczucia warto?ci i rozwoju pracowników

  CocoVida, producent ponad 100 produktów wellness, wykorzysta? program UPS, który wspiera ma?e firmy prowadzone przez kobiety.

  Dowiedz si? o jego wyj?tkowym podej?ciuOtwórz ??cze w nowym oknie
  Pracowniczki Chica Bean pracuj? przy wspólnym stole.

  Gwatemalska palarnia kawy ogranicza liczb? po?redników i zwi?ksza eksport

  Chica Bean zwi?kszy?o eksport o 36 razy w pierwszym roku wspó?pracy z UPS.

  Poznaj histori? sukcesu Chica BeanOtwórz ??cze w nowym oknie

  Informacje dotycz?ce stawek

  Dop?ata sezonowa – aktualizacja

  W celu zapewnienia efektywnego dzia?ania naszej sieci w szczycie paczkowym, od 2 pa?dziernika 2022 г. do 14 stycznia 2023 г. w 19 krajach w Europie obowi?zywa? b?dzie dop?ata sezonowa do du?ych paczek oraz przesy?ek wymagaj?cych dodatkowej obs?ugi i przekraczaj?cych dozwolone limity.

  Dowiedz si? wi?cejOtwórz ??cze w nowym oknie

  Cenniki oraz Przewodniki po Us?ugach 2022

  Nasze aktualne cenniki i przewodniki po us?ugach 2022 s? dost?pne do pobrania. Zawieraj? stawki obowi?zuj?ce od 26 czerwca 2022 г.

  Dowiedz si? wi?cejOtwórz ??cze w nowym oknie
  亚洲国产一区二区在线观看,国产精品无码素人福利不卡,国产精品国产三级国产专播