• Globální zasilatelské a logistické slu?by

  Poj?me p?epravovat

  Detail stolu se sváte?ním osvětlením a?rukou osoby, která dr?í balí?ek, na notebooku.

  P?i?ly vám balíky Zvládneme je doru?it. 

  Odeslat nyní

  P?ipravte se na svátky

  ?ena ve sváte?ním svetru s?dárky na stole se usmívá na notebook.

  Sledujte své odeslané a?p?íchozí balíky, nastavte pokyny pro doru?ení a?dostávejte upozornění se slu?bou UPS? My Choice.

  P?ihlá?eníRegistrace

  Harmonogram p?epravy během svátk?

  Zjistěte, kdy je t?eba odeslat zásilku, aby byly dárky doru?eny v?as.

  Prohlédněte si harmonogram

  Zamě?ení na zákazníka

  P?e?těte si o?novych zp?sobech, jak spole?nosti definují a?dosahují úspěchu.

  Rozmanitost produkt? Coco Veda.

  Spole?nost se zamě?uje na sebevědomí zaměstnanc? a?roz?i?ování dovedností

  Spole?nost CocoVeda, vyrobce více ne? 100 produkt? pro wellness, vyu?ila program UPS podporující malé podniky vlastněné ?enami.

  P?e?těte si o?jejich jedine?ném p?ístupuOtev?ít odkaz v?novém okně
  Zaměstnankyně spole?nosti Chica Bean spole?ně pracují u?stolu.

  Guatemalská pra?írna kávy omezuje prost?edníky a?zvy?uje vyvoz

  Spole?nost Chica Bean vyvezla během prvního roku spolupráce s?UPS, která se jí stará o?logistiku, 36krát více kávy.

  Oslavte úspěch spole?nosti Chica BeanOtev?ít odkaz v?novém okně

  Oznámení novych sazeb

  Aktualizace p?íplatku za zasílání v?období sezónní ?pi?ky?/ zvy?ené poptávky

  S?platností od 2. ?íjna 2022 do 14. ledna 2023 budou pro zásilky s?dodate?nou manipulací, zásilky p?ekra?ující maximální limity a?zásilky zahrnující velké balíky do 19?zemí v?Evropě uplatňovány p?íplatky za zasílání v?období sezónní ?pi?ky?/ zvy?ené poptávky. Cílem je zajistit pokra?ující efektivní provoz na?í sítě během sezónní ?pi?ky.

  Zobrazit p?íplatkyOtev?ít odkaz v?novém okně

  Pr?vodci tarify a slu?bami 2022

  Na?i aktualizovaní Pr?vodci tarify a slu?bami UPS 2022 jsou nyní k?dispozici ke sta?ení. Obsahují aktualizace slu?eb platné od 26.??ervna 2022.

  Více informacíOtev?ít odkaz v?novém okně
  亚洲国产一区二区在线观看,国产精品无码素人福利不卡,国产精品国产三级国产专播